• Gass-sikkerhetskurs K059

  • Arbeid i høyden K073

  • Badge

    Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  • Førstehjelp K116

  • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

  • Sikker bruk av kjemikalier K082

  • ISPS/havnesikring K076